تبلیغات
اتاق فکر - جمعه این هفته دوره پیشرفته تفکر/ تکنیک تجارب مرجع

با فکر مناسب به موفقیت برسید

صفحات سایت

ابر برچسبها

آمار سایت
جمعه این هفته دوره پیشرفته تفکر/ تکنیک تجارب مرجع

 روز جمعه این هفته از ساعت 9 صبح تا  ساعت  17 دوره پیشرفته تفکر  در  تهران به صورت کارگاهی به تعداد 15  نفر تشکیل می گردد.برای شرکت  با شماره 88979627  تماس حاصل نمایید.