تبلیغات
اتاق فکر - هفته اول مرداد ماه برگزاری دوره اغتشاش فکری در تهران

با فکر مناسب به موفقیت برسید

صفحات سایت

ابر برچسبها

آمار سایت
هفته اول مرداد ماه برگزاری دوره اغتشاش فکری در تهران

برا ی بار دوم  در سال جاری دوره اغتشاش فکری  در  تهران برگزا رخواهد شد. برگزاری دوره در 4 روز و روزهای فرد خواهد بود .