با فکر مناسب به موفقیت برسید

صفحات سایت

ابر برچسبها

آمار سایت
چگونه رفتارهای شرطی مطلوب را تقویت کنیم؟

رفتار شرطی را می توان به وسیله تقویت، محکم و قوی نمود و یا با عدم تقویت آنها را ضعیف کرد. به نظر ((کلارک هال)) کم شدن سائق اساس تقویت رفتار است. همانطور که قبلا ذکر شد، سگ پاولف هنگامی که زنگ چندین مرتبه نواخته شد ولی غذا به اونرسید، از نشان دادن عکس العمل خودداری کرد. در نتیجه رفتار شرطی موقعی ادامه خواهد یافت که فرد هدفی دربر داشته باشد. با در نظر داشتن احتیاج اولیه انسان برای ایمنی، جای تعجب نیست که فرد در مقابل انگیزه ای که تداعی کننده خطر است، عقب نشینی نموده یا پا به فرار بگذارد.

اگر در اثر یادگیری جدید شخص ببیند که آنچه از آن هراس داشت دیگر خطرناک نیست، رفتار وحشت زده خود را عوض می کند.

اغلب افراد بزرگسال ترسهای دوران کودکی خود را در نتیجه یادگرفتن اطلاعات جدید از دست می دهند. بدین معنی که آنان قادرند رفتارهای جدیدتری را در عوض رفتارهای قدیمی قرار دهند، زیرا فهمیده اند رفتارهای قبلی احتیاجات آنها را ارضاء نمی کند.

از طرف دیگر بعضی از افراد به رفتارهای شرطی غیر عادی خود ادامه می دهند، زیرا این رفتارها تنها طرقی است که آنان در ارضاء احتاج خود می شناسند. شرطی کردن رفتارها یکی از مراحل بسیار مهم یادگیری است ولی نمی توان تمام انواع آموختن را بر اساس ان تشریح نمود.

افراد فقط مانند ماشین، به عوامل خارجی عکس العمل نشان نمی دهند، بلکه آنها بر اساس آنچه یاد گرفته اند، با محیط خود رو به رو می شوند. به عبارت دیگر افراد فقط بازیچه عوامل شرطی یادگیری نیستند بلکه خود بر این عوامل تا حدی کنترل دارند و در حقیقت مسائل زندگی را حل می کند.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات